CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Każdego dnia korzystamy z naszej wiedzy i doświadczenia, aby sprostać technicznym i organizacyjnym wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem naszych Klientów.

Certyfikat Anssi to gwarancja dla naszych Klientów, że pomoc, którą od nas otrzymają jest na najwyższym poziomie zarówno technicznym jak i merytorycznym. Nie tylko przeprowadzamy audyty zgodnie z zasadami sztuki, ale także gwarantujemy bezpieczeństwo zarządzania i przechowywania gromadzonych danych. Jest to zatem niewątpliwie znak zaufania dla naszych Klientów!

OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Aby umożliwić Ci podniesienie i trwałe utrzymanie poziomu bezpieczeństwa Twojego systemu informatycznego, wspieramy Cię w ustaleniu i stosowaniu strategicznych wytycznych dla Twojej firmy, oraz w definiowaniu, wdrażaniu i ewolucji podejścia do bezpieczeństwa.

+ Definiowanie, wdrażanie systemu do zarządzania cyberbezpieczeństwem: plan główny, wskaźniki i dashboardy, SZBI, PSSI
+ Wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem SSI, wykonywanie analiz ryzyka w oparciu o referencyjne standardy i metodyki (ISO 27005, EBIOS 2010, EBIOS RM)
+ Budowanie i wzmacnianie odporności oraz definiowanie strategii ciągłości lub odzyskiwania po awarii
+ Wdrażanie i zarządzanie integracją bezpieczeństwa w projektach Agile
+ Zgodność i certyfikacja Twojego IS (RGPD, LPM, RGS, NIS, PCI-DSS itp.)
+ Szkolenie SSI
+ Wsparcie CISO

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Aby umożliwić Ci podniesienie i trwałe utrzymanie poziomu bezpieczeństwa Twojego systemu informatycznego, wspieramy Cię w ustaleniu i stosowaniu strategicznych wytycznych dla Twojej firmy, oraz w definiowaniu, wdrażaniu i ewolucji podejścia do bezpieczeństwa.

+ Definiowanie, wdrażanie systemu do zarządzania cyberbezpieczeństwem: plan główny, wskaźniki i dashboardy, SZBI, PSSI
+ Wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem SSI, wykonywanie analiz ryzyka w oparciu o referencyjne standardy i metodyki (ISO 27005, EBIOS 2010, EBIOS RM)
+ Budowanie i wzmacnianie odporności oraz definiowanie strategii ciągłości lub odzyskiwania po awarii
+ Wdrażanie i zarządzanie integracją bezpieczeństwa w projektach Agile
+ Zgodność i certyfikacja Twojego IS (RGPD, LPM, RGS, NIS, PCI-DSS itp.)
+ Szkolenie SSI
+ Wsparcie CISO

ARCHITEKTURA ROZWIĄZAŃ I INTEGRACJA

Rozwój Przemysłu 4.0, Internetu Rzeczy, systemów w chmurze, usług połączonych i systemów zintegrowanych niesie ze sobą nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa architektur, aplikacji, platform i infrastruktur IT, zarówno istniejących, jak i nowych. Wspieramy Cię we wdrażaniu rozwiązań technicznych odpowiadających Twoim potrzebom:

+ Bezpieczeństwo infrastruktury chmury
+ Bezpieczeństwo punktów końcowych
+ Rozwiązania do wykrywania włamań i monitorowania bezpieczeństwa
+ Bezpieczeństwo aplikacji, DevSecOps
+ Skanowanie podatności i zgodność
+ Zabezpieczanie przemysłowego (ICS/SCADA) i IoT

ARCHITEKTURA ROZWIĄZAŃ I INTEGRACJA

Rozwój Przemysłu 4.0, Internetu Rzeczy, systemów w chmurze, usług połączonych i systemów zintegrowanych niesie ze sobą nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa architektur, aplikacji, platform i infrastruktur IT, zarówno istniejących, jak i nowych. Wspieramy Cię we wdrażaniu rozwiązań technicznych odpowiadających Twoim potrzebom:

+ Bezpieczeństwo infrastruktury chmury
+ Bezpieczeństwo punktów końcowych
+ Rozwiązania do wykrywania włamań i monitorowania bezpieczeństwa
+ Bezpieczeństwo aplikacji, DevSecOps
+ Skanowanie podatności i zgodność
+ Zabezpieczanie przemysłowego (ICS/SCADA) i IoT

BADANIA AUDYTOWE I WŁAMANIOWE

Za pomocą audytu, testów penetracyjnych i usług czerwonego zespołu oceniamy narażenie usługowego i przemysłowego sprzętu IS oraz IoT/wbudowanego sprzętu naszych klientów na atak.

Audyt i testy penetracyjne Alter Solutions oznaczają:

+ Pragmatyczne podejście dostosowane do celów bezpieczeństwa zdefiniowanych z klientem

+ Certyfikowanych audytorów i pentesterów (OSCP, GXPN, GCCC, CISSP, CISA, audytor wiodący ISO 27001)

+ Zespół przyzwyczajony do pracy w trudnym środowisku, znający ograniczenia biznesowe audytów i testów włamaniowych

+ Metodologię opartą na najważniejszych benchmarkach rynkowych oraz na doświadczeniu naszych audytorów

BADANIA AUDYTOWE I WŁAMANIOWE

Za pomocą audytu, testów penetracyjnych i usług czerwonego zespołu oceniamy narażenie usługowego i przemysłowego sprzętu IS oraz IoT/wbudowanego sprzętu naszych klientów na atak.

Audyt i testy penetracyjne Alter Solutions oznaczają:

+ Pragmatyczne podejście dostosowane do celów bezpieczeństwa zdefiniowanych z klientem

+ Certyfikowanych audytorów i pentesterów (OSCP, GXPN, GCCC, CISSP, CISA, audytor wiodący ISO 27001)

+ Zespół przyzwyczajony do pracy w trudnym środowisku, znający ograniczenia biznesowe audytów i testów włamaniowych

+ Metodologię opartą na najważniejszych benchmarkach rynkowych oraz na doświadczeniu naszych audytorów

USŁUGI ZARZĄDZANE

Firmy i organizacje stają dziś w obliczu wzrostu i bardziej złożonego charakteru ataków. Dzięki naszej wiedzy wspieramy Cię w zarządzaniu i doskonaleniu usług zapobiegania, wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

+ Zarządzane XDR
+ Zarządzanie lukami w zabezpieczeniach i zgodnością
+ Reagowania na incydenty

CYBEROBRONA

Firmy i organizacje stają dziś w obliczu wzrostu i bardziej złożonego charakteru ataków. Dzięki naszej wiedzy wspieramy Cię w zarządzaniu i doskonaleniu usług zapobiegania, wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa.

+ Wsparcie poziomu 3 dla działań związanych z wykrywaniem i reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa (SOC / CSIRT)
+ Zarządzanie, ewolucja i doskonalenie rozwiązań monitorowania bezpieczeństwa (SIEM / SOAR / SIRP)
+ Rozwój i doskonalenie Twoich technicznych i biznesowych „Przypadków użycia”
+ Zarządzanie i administracja usługami i rozwiązaniami w zakresie zarządzania podatnościami i zgodnością
+ Wsparcie na poziomie 3 dla działań związanych z bezpieczeństwem operacyjnym i utrzymywaniem Twoich rozwiązań w bezpiecznym stanie

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Masz projekt i szukasz partnera, który mógłby Cię wesprzeć?

Jesteś Konsultantem IT i chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszego procesu rekrutacyjnego?

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest ALTER SOLUTIONS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 10/47. Podane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi skierowanego do Administratora zapytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, dostępne klikając w link: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


    pl_PLPolish